Veebisaidi kasutustingimused

COPYRIGHT

Kogu käesoleval OÜ Corestone Green (edaspidi AK) A-Killustiku e-poe veebisaidil sisalduv sisuteave  (graafika, tekst, logod, ikoonid, pildid, audiofailid jms) ning kasutatavad teabe grupeerimise viisid ja spetsiaalsed tarkvaralised lahendused, kuuluvad AK-le ja on kaitstud Eesti ning Euroopa Liidu autoriõiguseid puudutavate seadustega.

Ilma AK poolt väljastatud konkreetse kirjaliku nõusolekuta on käesoleval veebisaidil esitatud materjali kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine, jagamine, müümine, edastamine, kogumine, andmebaasis säilitamine ja samuti igasugusel muul moel ärilistel eesmärkidel kasutamine keelatud. Teil on kohustus järgida kõiki autoriõigusi puudutavaid piiranguid, mis on esitatud käesoleval veebisaidil.

LITSENTS JA LIGIPÄÄAS VEEBISAIDILE

Käesolevaga annab AK Teile piiratud, tagasivõetava ja mitteekslusiivse litsentsi a-killustik.ee veebisaidi kasutamiseks. Siiski puudub Teil õigus alla laadida veebilehti muuks, kui isiklikuks kasutamiseks ja muuta osa või tervikut neist muul juhul, kui Teil on selleks konkreetne kirjalik nõusolek AK-lt.

Antud piiratud ja tagasivõetav litsents ei anna Teile õigusi: käesoleva veebisaidi veebilehtede edasimüümiseks või muul viisil ärilistel eesmärkidel ärakasutamiseks; veebisaidil toodud toodete info säilitamiseks süsteemi poolt genereeritavate hindade säilitamiseks ja kasutamiseks; andmerobotite kasutamiseks ja muul teiste isikutele äriliselt kasutooval viisil ärakasutamiseks.

Käesolevat AK veebisaiti või selle osa ei tohi reprodutseerida, kopeerida, tiražeerida, müüa, edasi müüa või muul viisil kasutada ärilistel eesmärkidel ilma AK konkreetse kirjaliku loata. Teil puudub õigus kasutada meta-tag’e või muud peidetud informatsiooni, milles kasutatakse OÜ Corestone Green (AK), A-Killustiku ja Ahtme Killustiku nimesid ilma AK-poolse konkreetse kirjaliku nõusolekuta.

Igasugune autoriseerimata kasutamine lõpetab automaatselt käesoleva veebisaidi kasutamise litsentsi. AK reserveerib endale õiguse blokeerida ligipääs, keelduda teenustest ja muuta või eemaldada käesoleva veebisaidiga seotud informatsiooni.

LINGID TEISTELE VEEBILEHTEDELE

Käesoleval veebisaidil kasutab AK linke teiste ettevõtete, asutuste ja/või eraisikute veebilehtedele. AK ei ole vastutav nende veebilehtede uurimise ja hindamise eest ning ei anna mingeid garantiisid nende veebilehtede sisu kohta. AK ei võta mingit vastutust kolmandate poolte teenuste, toodete või nende poolt edastatava informatsiooni eest muul juhul, kui see on otseselt seotud A-Killustiku veebipoe kliendi Tellimuse täitmisega.