Keskkonnajuhtimine

KESKKONNAJUHTIMISE JUHTPÕHIMÕTTED

  • Parandame järjepidevalt ettevõtte efektiivsust ja keskkonnaalast tulemuslikkust läbi innovaatiliste lahenduste kasutusele võtmise.
  • Tegutseme vastavuses ettevõtte tegevust reguleerivate õigusaktidega ning rakendame võimalusel parimat võimalikku tehnoloogiat.
  • Töötame järjepidevalt keskkonnaalaste tulemuste parendamise ja saastamise vältimise nimel, arvestades sealjuures tegevuste mõjuga ümbritsevale keskkonnale ning seeläbi kaitseme keskkonda.
  • Püüame maksimaalselt taaskasutada suletud Ahtme kaevanduse rikastamisjäägi (aheraine) ladestut killustiku ja kütuselisandi tootmisel.
  • Soovime säästa enda tegevusega olulise määral energiat, mida kuluks meie poolt toodetavalt toodete tootmisel tavapärasest toorainest.
  • Soovime, et meie töötajad ja partnerid täidavad oma kohustusi vastavalt kehtestatud juhtpõhimõtetele, kohalduvatele seadustele ja standarditele.
  • Oleme pühendunud läbipaistvale suhtlusele huvipooltega meie keskkonnategevuse kohta.
  • Ettevõttena soovime saada CO2 neutraalseks ettevõtteks, kompenseerides enda tegevuse tõttu eralduva süsihappegaasi võrdväärse koguse metsa istutamisega või muul moel.