Keskmine killustik

Fraktsiooni suurus on 16-32 mm.

Keskmine killustik leiab põhilist kasutamist teedeehituses. Samuti hoonete ning rajatiste all dreeniva või toestava materjalina.