Killustik

Killustik on kivimi purustamisel saadud materjal. Tootmisprotsess hõlmab endas ka sõelumist peenfraktsiooni eraldamiseks. A-Killustik pakub paekivist toodetud killustikke.
Paekivi on rahvapärane nimetus karbonaatkivimitele, millest Eestis on levinuim lubjakivi. Lubjakivi on ka killustiku tootmiseks enimkasutatav materjal Eestis. Kokku toodetakse Eestis hinnanguliselt ca 4 000 000 tonni killustikku aastas, millest enamus leiab kasutamist täitematerjalina.

Meie killustikud

Fraktsioon 8-16. Peenkillustik osakeste suurusega 8-16mm. Sobib täitematerjaliks, betooni ja asfaldi tootmiseks.
Fraktsioon 16-32. Keskmine killustik osakeste suurusega 16-32 mm. Kasutatakse teedeehituses ja hoonete ning rajatiste all dreeniva või toestava materjalina.
Fraktsioon 32-63. Jämekillustik osakeste suurusega 32-63 mm. Kasutatakse teede aluste ehitamiseks ja kohtades, kus on nõutud suur kandevõime või esineb vajumise oht.
Kõiki fraktsioone kasutatakse ka mitmesugustel üldehitustöödel.
Kõiki A-Killustiku killustikke saab osta parameetritega, mis vastavad väikese liiklustihedusega teedel kasutatavatele nõuetele (LA<35) või, kui klass ei ole oluline, siis tähistusega M.

Killustikku tellima »