Kvaliteet

Parim hinna ja kvaliteedi suhe Põhja-Eestis

Teedeehituse kvaliteedile vastavad killustikud meilt.

Nõuded killustikule kehtestatakse kohtades, kus killustiku kvaliteet võib mõjutada kogu struktuuri püsivust. See puudutab eelkõige tee-ehitust ja mitmesuguste segude valmistamist. Peamised killustiku kvaliteeti iseloomustavad parameetrid on terastikuline koostis, purunemiskindlus, kulumiskindlus, külmakindlus, plaatsustegur ja peenosiste sisaldus.

Toodetava killustiku vastavuse tagamiseks toimivusdeklaratsioonis sätestatule on tootja kohustatud regulaarselt monitoorima toodangu kvaliteeti. A-Killustiku poolt turustatava killustiku kvaliteedinäitajad on toodud siin.

Kohtades, kus riigi poolt ei ole kehtestatud regulatiivseid nõudeid, võite julgesti kasutada A-Killustiku M tähisega fraktsioone.

Tutvuge OÜ Corestone Green tootmisohje sertifikaadi ja toimivusdeklaratsiooniga.

TOOTMISOHJE SERTIFIKAAT

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

PROTOKOLLID:

8-16  8-16 16-32 16-32  32-63  32-63